+358 50 594 6288 info@nordicseal.fi

Pölynsidonta

Dust Control – pölynsidontaemulsio

NordicSealin DustControl on patentoitu 2-komponenttinen mäntyöljy-polymeeriemulsio.

DustControl sitoo tehokkaasti sorakenttien, hiekkateiden, pientareiden ja maamassojen ylimpiä rakennekerroksia, täyttää ilmataskuja ja sitoo pölyä. Muodostaa vettä hylkivän, huuhtoutumattoman ja myrkyttömän päällysteen ja pohjaveden suojausrakenteen hiekkateiden ja sorakenttien pintarakenteisiin.

Haastavat sääolosuhteemme johtavat kalliiseen ja toistuvaan tarpeeseen lanata, suolata ja tasoittaa sorateiden ja -kenttien pintoja. Dust Control tuottaa tienpinnan, joka on helpompi ja edullisempi ylläpitää. Esimerkiksi sorateillä pintakuntoon vaikuttaa suuresti kulutuskerroksen kosteustila.

Dust Control tiivistää pinnan runkoainekset sekä estää eroosiota ja kuoppien syntymistä. Se stabiloi pientareet ja tienpinnan luoden pölyämättömän, vettähylkivän päällysteen. Dust Control eliminoi eroosiota, ns. nimismiehenkiharoiden syntymistä ja estää veden tunkeutumista maarakenteisiin. Tämä pienentää teiden huoltokustannuksia, sekä erikoisosaamista tai erikoiskalustoa vaativan työn tarvetta. Samalla omaisuusvahingot vähentyvät merkittävästi.

NordicSealin Dust Controlin edut:

 

  • Edullista käyttökustannuksiltaan, nopea levittää, suuri hyötyarvo.
  • Levitettäessä ei tarvita erillisiä henkilösuojavarusteita.
  • Erinomainen pölynsidontatulos.
  • Kovettuessaan veteen liukenematonta.
  • Myrkytöntä, ei syövytä, ei syty.
  • VOC-vapaata ja ympäristöystävällistä.

 

 

 

Liikenneviraston ohjeita Sorateiden kunnossapidosta perinteisellä suolausmenetelmällä ja kulutuskerrosmateriaalin hävikkistä:

 

Kulutuskerroksen materiaaliominaisuudet muuttuvat, kun materiaalia kulkeutuu pientareille ja ojiin ja sekoittuu tien alarakenteisiin. Hävikkiin vaikuttavat ilmasto, kiviaineksen mineraalikoostumus ja kunnossapito. Kun kulutuskerroksen materiaaliominaisuudet ovat oikeat, tien pinta pysyy kiinteänä ja hävikki on pieni. Materiaalia muuttavat hienoaineksen pölyäminen, karkean osan hienoneminen, sekoittuminen rakenteisiin ja maahan sekä liukkaudentorjuntahiekka. Tien heikko kantavuus lisää etenkin roudan sulaessa kulutuskerroksen sekoittumista alusrakenteisiin.

 

Karkeaa materiaalia poistuu ajoradalta liikenteen ja virheellisen pinnan tasauksen kuljettamana ja osa sekoittuu routivaan alusrakenteeseen. Hienoaineksen määrää vähentää pölyäminen ja materiaalin kulkeutuminen sadeveden mukana reunapalteeseen ja sivuojiin. Kulutuskerrosmateriaalin hävikillä on suuri taloudellinen merkitys. Sorateiden kulutuskerroksen uusimiseen käytetään keskimäärin 150–250 tonnia kulutuskerrosmursketta kilometrille kertalisäyksenä 3–5 vuoden lisäyskierrolla.

 

Pölyäminen

 

Ajoneuvojen renkaiden iskut ja liikenteen ilmavirtaukset irrottavat kuivasta tienpinnasta hienoainesta, joka nousee pölynä ilmaan. Pölyäminen heikentää näkyvyyttä, liikenneturvallisuutta, tien varrella asumisen viihtyisyyttä ja terveellisyyttä sekä likaa tien lähiympäristön rakennuksia ja kasvillisuutta. Ulkomaisen tutkimuksen mukaan kuivaan kesäaikaan auringon kuivattamalla soratiellä ajava henkilöauto irrottaa tienpinnasta kulutuskerrosmateriaalia 1,5 kg tiekilometriä kohden.

 

Kun kulutuskerroksen hienoaines vähenee, irtoaa karkeaakin materiaalia ja tien pinnasta tulee irtonainen. Syntyy kuoppia, urautumista ja materiaalia lentää pientareille ja sivuojiin. Soratieksi takaisin muutetuilla teillä ja runkokelirikon korjauskohteissa tämä ongelma tulee erityisesti esille. Niissä karkeat rakennekerrokset estävät kapillaariveden nousun, jolloin tien pinta voi kuivua liikaa. Hyvällä 5–10 cm:n paksulla kulutuskerroksella sekä varhaisella kevätmuokkauksella ja suolauksella voidaan vähentää pölyämistä ja materiaalihävikkiä sekä tasaustyön ja lisäpölynsidonnan tarvetta.

 

 

Tyypillistä nimismiehenkiharaa.